Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
 in Standdaarbuiten 4758 AR

Vlinderbuurt fase 2

4758 AR Standdaarbuiten

Omschrijving

Altijd al de droom gehad om uw eigen vrijstaande woning of 2-1 kap te realiseren op een ruim perceel? Dit is mogelijk in de Vlinderbuurt waar nu de laatste kavels van Standdaarbuiten worden uitgegeven! De bouwmogelijkheden op de kavels zijn ruim te noemen. U kunt er veel stijlen en vormen bouwen. De directe omgeving...
Lees meer

Kenmerken

Status Beschikbaar Koopaanneemsom € 95.874,35 tot € 201.175,81 Gebruiksoppervlakte 0 m² Inhoud 0 m³ Perceeloppervlakte 299 m² t/m 627 m² Start bouw 26-09-2019 Start Verkoop 01-09-2019 Aantal kavels 10 Vrij 4 Aantal Bouwtypes 2 Woningtypen Woonhuis
Lees meer

Omschrijving

Altijd al de droom gehad om uw eigen vrijstaande woning of 2-1 kap te realiseren op een ruim perceel? Dit is mogelijk in de Vlinderbuurt waar nu de laatste kavels van Standdaarbuiten worden uitgegeven! De bouwmogelijkheden op de kavels zijn ruim te noemen. U kunt er veel stijlen en vormen bouwen. De directe omgeving bestaat uit louter koopwoningen. Vanuit fase zijn zijn reeds een aantal woningen gerealiseerd. Maak gerust kennis met de omgeving en ervaar de mogelijkheden.

Door de mooie kaveloppervlaktes is er naast het realiseren van een ruime woning ook nog genoeg ruimte om te genieten van het buitenleven. De bouwkavels hebben een minimale oppervlakte van 299 m2 (2-1 kap) en de meest riante kavel is 627m2 groot. Op dit moment is er een basisverkaveling vastgesteld, echter stelt de verkopende partij (Gemeente Moerdijk) zich flexibel op en staat open voor maatwerkoplossingen.

De uitvalswegen zijn uitstekend dankzij de ligging nabij de snelweg. Steden als Breda, Rotterdam, Dordrecht, Bergen op Zoom enz. zijn uitstekend bereikbaar. De ruime en jong opgezette wijk biedt woonruimte voor een mooie diversiteit van gezinssamenstellingen, jong en oud. Je voelt je meteen thuis!

BOUWKAVELS MARKIEZENLAAN
De bouwkavels hebben een minimale oppervlakte van 537 m2. De verkoopprijs bedraagt € 265,-- per m2 excl. btw, notaris- en overige kosten.

De gemeente stelt zich flexibel op en staat open voor maatwerkoplossingen. De bouwkavels hebben een standaarddiepte van 31 meter aan de Markiezenlaan en ruim 26 meter aan de Herfstvlinder. De klant staat bij ons centraal en daarom kan in overleg met de gemeente de bouwkavelgrootte worden bepaald met als vertrekpunt de basisverkaveling. Bij het uitwerken van de nieuwe verkaveling zal de gemeente zelf de regie nemen in het toewerken naar een definitieve verkaveling, zodat er geen reststroken overblijven en uiteindelijk sprake is van een “sluitende” verkaveling.

BESTEMMINGSPLAN EN WELSTAND
Voor het bouwen op een bouwkavel is de maatvoering geregeld in het bestemmingsplan ‘Kern Standdaarbuiten’ vastgesteld door de gemeenteraad op 14 maart 2013. De bestemming van de bouwkavels is “Wonen 1”.
De belangrijkste regels zijn:

Bestemmingsplan
1. Per bouwkavel is slechts 1 vrijstaande woning toegestaan
2. Het hoofdgebouw moet in het aangegeven bouwvlak worden gebouwd
3. Het hoofdgebouw bestaat uit ten hoogste 2 bouwlagen met een kap
4. De afstanden van het hoofdgebouw tot de perceelsgrenzen bedraagt minimaal 3 meter
5. De maximale hoogte van een hoofdgebouw bedraagt 11 meter
6. De maximale breedte en diepte van een hoofdgebouw bedraagt 15 meter, rekening houdend met de minimale afstand van 3 meter tot de perceelsgrenzen

Welstandcriteria
De geldende welstandcriteria voor de Vuurvlinder kunt u vinden op www.moerdijk.nl/vlinderbuurt.

OVERIGE UITGANGSPUNTEN
Duurzaam bouwen
De gemeente streeft naar een duurzame leefomgeving, waarbij het onder andere gaat om reductie van CO2-uitstoot, energiebesparing en het produceren van duurzame energie. Daarom worden bij nieuwbouwprojecten voorwaarden gesteld. Op basis van de richtlijn GPR-Gebouw worden ambities vastgelegd ten aanzien van de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Een duurzame woning geeft meer wooncomfort, lagere woonlasten en heeft een hogere economische waarde.
Sinds 1 juli 2018 is het verplicht gasloos te bouwen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
In het Bouwbesluit 2012 staan minimum eisen waaraan woningen moeten voldoen in verband met inbraakveiligheid. De inbraakwerendheid van een woning beperkt zich in het Bouwbesluit 2012 tot het hang- en sluitwerk van deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen. In aanvulling hierop kan voor een woning het Politiekeurmerk Veilig Wonen worden aangevraagd. Dat is geen verplichting. De praktijk wijst echter uit, dat in woningen die dit keurmerk hebben er beduidend minder wordt ingebroken. Het keurmerk heeft dus zeker een meerwaarde. Ook kunt u bij uw verzekering goedkoper uit zijn.

Bodemonderzoek
Voor het totale gebied is een bodemonderzoek uitgevoerd en de rapportage hiervan is beschikbaar (Verkennend Bodemonderzoek, Regionale Milieudienst Streekgewest Noord-Brabant, projectnummer 70005304, rapportnummer 01/03, januari 2001). Dit onderzoek is geactualiseerd op 17 maart 2017 (kenmerk: 195.66.171.r1). De bodemonderzoeken zijn beschikbaar gesteld op www.moerdijk.nl/vlinderbuurt.

Parkeren
Op eigen terrein dienen minimaal 2 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. De afmeting van een parkeerplaats is minimaal 3 bij 5 meter. Dit wordt meegenomen bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Fundering
Vanwege mogelijke schade aan omliggende bebouwing is het niet toegestaan om te heien en dient er trillingsvrij gefundeerd te worden.

TECHNISCHE ASPECTEN EN DE OMGEVINGSVERGUNNING
Riolering
De Vlinderbuurt kent een gescheiden rioleringsstelsel. In de Markiezenlaan is geen gescheiden rioolstelsel aanwezig. De riolering moet gescheiden worden aangelegd zodat deze aangesloten kan worden op de aanwezige riolering. De aansluiting dient in overleg met de gemeente geregeld te worden.

Energielevering
De gemeente heeft ervoor gezorgd, dat alle noodzakelijke nutsvoorzieningen in de toegangswegen aanwezig zijn. De koper/bouwer zorgt zelf voor de huisaansluitingen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website:
http://www.synfra.nl/nl-nl/aansluitingen.aspx.

Vooroverleg
Vooruitlopend op de aanvraag omgevingsvergunning heeft u de mogelijkheid om een vooroverleg gesprek aan te vragen. Aangeraden wordt om dit te doen zodat u meer zekerheid heeft over uw toekomstige bouwplan.
Uw vooroverleg wordt getoetst aan de regels van het bestemmingsplan ‘Kern Standdaarbuiten’ en aan de welstandcriteria. Hiervoor bent u leges verschuldigd. Deze kosten worden niet verrekend met de definitieve aanvraag omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning
Ten behoeve van de bouw van uw woning moet u een omgevingsvergunning met de activiteit “bouwen” en “maken van een uitweg” aanvragen.
Uw aanvraag kunt u digitaal indienen via onderstaande site: www.omgevingsloket.nl.
De aanvraag wordt getoetst aan:
–– Redelijke eisen van welstand
–– De voorschriften van het geldende Bouwbesluit gemeentelijke bouwverordening
–– De regels van het bestemmingsplan ‘Kern Standdaarbuiten’

De gemiddelde proceduretijd van een aanvraag omgevingsvergunning bedraagt 8 weken bij een ontvankelijke aanvraag.

DE GEMEENTE MOERDIJK EN DE KERN STANDDAARBUITEN
Gemeente Moerdijk telt circa 37.000 inwoners en is centraal gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen. Steden als Breda en Roosendaal zijn in een mum van tijd te bereiken. De gemeente beschikt over een prima infrastructuur met de rijkswegen A16, A17 en A29. Ook zijn er goede treinverbindingen naar Roosendaal/ Antwerpen in zuidelijke richting en Rotterdam/Den Haag in noordelijke richting. De gemeente beschikt over 11 dorpen met ieder een eigen karakter. Het dorp Standdaarbuiten is één van die kernen. Standdaarbuiten telt ongeveer 2.100 inwoners, ligt aan de rivier de Mark en heeft een eigen dorps-haventje waardoor ook uw mogelijke recreatieve wensen kunnen
worden ingevuld. Het dorp heeft een uitstekende ligging vanwege de nabijheid van de rijksweg A17, waardoor zowel Rotterdam als Antwerpen in circa 30 minuten bereikbaar zijn. Het dorp heeft een actief verenigingsleven
en een uitstekend voorzieningenniveau met een nieuwe basisschool, een modern multifunctioneel centrum en moderne sportvelden.

DE VLINDERBUURT
De Vlinderbuurt is de nieuwe woonwijk van Standdaarbuiten. Het gebied kenmerkt zich door veel vrije sector wonin- gen en veel groen in de woonomgeving. Het stedenbouw- kundig concept is gebaseerd op de vorm van
een vlinder en daar ontleent de wijk ook haar naam aan. Het grootste deel van het gebied is inmiddels afgerond. Op dit moment wordt het laatste deelgebied ontwikkeld. In vervolg op de uitgifte langs de Wintervlinder worden ook langs de Markiezenlaan weer kavels uitgegeven voor de realisatie van particuliere woningbouw.

VERKOOPINFORMATIE
Algemene verkoopvoorwaarden
Van toepassing zijn de algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014. Deze kunt u vinden op www.moerdijk.nl/vlinderbuurt.

Gronduitgiftebeleid
De regels met betrekking tot de uitgifte van gemeente-grond zijn gebaseerd op de Nota Grondbeleid (vastgesteld d.d. 14 maart 2013).

Koopovereenkomst
Met de koper van de bouwkavel wordt een koopovereenkomst gesloten. Het model van de koopovereenkomst kunt u vinden op www.moerdijk.nl/vlinderbuurt.

Procedure uitgifte
De uitgifte van de vrije sector kavels aan de Markiezenlaan verloopt via Van Wensen Makelaars B.V. uit Klundert.
Overdracht Status Beschikbaar Koopaanneemsom € 95.874,35 - € 201.175,81 Indeling Gebruiksoppervlakte 0 m² Inhoud 0 m³ Perceeloppervlakte 299 m² t/m 627 m² Start bouw 26-09-2019 Start Verkoop 01-09-2019 Aantal kavels 10 Vrij 4 Aantal Bouwtypes 2 Woningtypen Woonhuis
Route van naar , 4758 AR Standdaarbuiten

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van dit object te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contactformulier


Neem contact met ons op middels onderstaand formulier.

 
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Nieuwbouw inschrijven

Bedankt voor uw inschrijving. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen. U krijgt zo spoedig mogelijk een bericht van ons.

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.